اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه شیر مادر د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
2 کنترل بیماریهای اسهالی د.ع.پ. زنجان
3 عفونت های حاد تنفسی د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
4 تغذیه شیرخواران د.ع.پ. زنجان بیمارستان حضرت زینب
5 سل د.ع.پ. زنجان
6 باز آموزی بیماریهای اطفال برای پزشکان عمومی د.ع.پ. زنجان بیمارستان ولی عصر و آیت الله موسوی
7 باز آموزی بیماریهای اطفال برای متخصصین کودکان د.ع.پ. زنجان بیمارستان ولی عصر و آیت الله موسوی
:: ::