اعضا - سهیلا عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارتباط خستگی با سلامت روان در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی- سودابه مهدی زاده-معصومه مقدم مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::