اعضا - سهیلا عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی پرستاری در اورژانس
2 کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی
3 کارآموزی پرستاری کودکان
4 کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
5 کارآموزی اصول و فنون پرستاری
:: ::