اعضا - رامین فرزام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رامین فرزام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فلوشیپ جراحی دست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
2 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1375
3 تخصص ارتوپدی دانشگاه جندی شاپور اهواز ایران 1383
:: ::