اعضا - رامین فرزام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رامین فرزام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی نتایج درمانی بی حسی موضعی به روش کاملا بیدار با بستن شریان بند ساعد رامین فرزام دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
2 بررسی اثر بخشی مراکز متادون درمانی زنجان از سال 86 الی 89 رامین فرزام دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
:: ::