اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ابران تهران ایران 1368 08/18
2 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1373 80/18
3 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1383 46/17
:: ::