اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آشنایی با مهارت های کار با کامپیوتر يا ICDL
2 مهارت استفاده از نرم افزار SPSS برای آنالیز داده های پژوهشی در زمينه سلامت
:: ::