اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1380 17.2
2 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی تهران ایران 1383 18.02
3 دکترای فرآوزده های بیولوژیک و بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران تهران ایران 1389 18
:: ::