اعضا - علی رمضانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رمضانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 - Bioinformatics دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران دانشکده داروسازی 1389
2 - PCR and gel electrophoresis دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران دانشکده داروسازی 1389
3 - Real-time PCR دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران دانشکده داروسازی 1389
4 PCR and gel electrophoresis دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی 1389
5 Bioinformatics دفتر استعدادهای درخشان منطقه شمالغرب کشور مرکز همایش های روزبه 1388
6 اصول مهندسی ژنتیک معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های روزبه 1388
:: ::