اعضا - بتول دهار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم بتول دهار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 20/7/1399
:: ::