اعضا - افشار رمضان پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر افشار رمضان پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 تومورهای بدخیم پوست در یک دوره 5 ساله در شهر زنجان چکیده مقاله
2 ارزیابی سطح سرمی کلسیم وهورمون پاراتورمون و ویتامین دی در بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه شاهد چکیده مقاله
3 بررسی نگرش پرسنل درمانی دانشگاه در مورد استفاده از کرمهای ضد آفتاب چکیده مقاله
:: ::