اعضا - افشار رمضان پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر افشار رمضان پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 انجمن بين المللي پوست
2 انجمن پوست ايران
3 كميسيون تخصصي پوست و مو اداره كل پزشكي قانوني استان زنجان
:: ::