اعضا - افشار رمضان پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر افشار رمضان پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 متخصص پوست و مو و ليزر پوست و اعمال جراحي سرپايي پوست مهر 1381
2 عضو انجمن بين المللي پوست و مو 1382
3 عضو انجمن پوست و مو ايران 1382
4 عضو انجمن پوست و مو زنجان 1394
:: ::