اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی نگرش نسبت به ترس از زایمان در زنان شرکت کننده در کلاسهای آمادگی برای زایمان دوازدهمین کنگره بین اللملی زنان و مامایی ایران 1394 پوسترى
2 برسی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان شرکت کننده در کلاسهای امادگی برای زایمان دوازدهمین کنگره بین اللملی زنان و مامایی ایران 1394 پوسترى
3 نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان زنجان دهمین کنگره بین اللملی زنان و مامایی ایران 1392 پوسترى
4 نقش اشتغال در سلامت روان زنان باردار و پیامدهای بارداری دومین کنگره بین اللملی بارداری ایمن 1390 پوسترى
5 بررسی تاثیر آوای قرآن بر کاهش درد زایمان قرآن پژوهی و طب پوسترى
6 بررسی کیفیت زندگی زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم در تهران 1388 دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان شفاهى
7 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی دراز مدت زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان پوسترى
8 قرآن، راه گشای درمان بیماریها قرآن پژوهی و طب پوسترى
:: ::