اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 بیمارستان هرسین- کرمانشاه
2 مربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
3 طرحی-هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::