اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی بارداری و زایمان
2 کارآموزی بیماریهای زنان
3 کارآموزی داخلی جراحی
4 کارآموزی نوزادان
5 کارآموزی رادیولوژی
6 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
7 بارداری 1
8 نشانه شناسی
9 بهداشت مادر و کودک
10 بیماریهای زنان
11 بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی
12 بیماریهای ژنیکولوژی و برست
13 کارآموزی بیماریهای اطفال
14 کارآموزی پره ناتال تخصصی
15 بارداری 4
16 بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری(بارداری2)
:: ::