اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت مادر و کودک
2 نشانه شناسی
3 بارداری 1
4 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
5 کارآموزی رادیولوژی
6 کارآموزی نوزادان
7 کارآموزی داخلی جراحی
8 کارآموزی بیماریهای زنان
9 کارآموزی بارداری و زایمان
10 بیماریهای زنان
11 بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی
12 بیماریهای ژنیکولوژی و برست
13 کارآموزی بیماریهای اطفال
14 کارآموزی پره ناتال تخصصی
15 بارداری 4
16 بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری(بارداری2)
:: ::