اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بیمارستان امام حسین زنجان بیمارستان امام حسین زنجان 1393
2 آموزشی پیشگیری از ترومبوآمبولی بیمارستان بوعلی سینا بیمارستان خرمدره 1393
3 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد دانشده پرستاری و مامایی دانشده پرستاری و مامایی زنجان 1394
:: ::