اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی چکیده مقاله
2 بررسی میزان آگاهی و عملكرد باليني پرستاران در اداره غيردارويي درد كودكان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز پروین محبی - لیلا رستگاری - الهام جعفری - پدیده ملک پور فصلنامه افلاک چکیده مقاله
:: ::