اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی موارد منجر به خودکشی در شهر زنجان فریدون اسکندری- فرشته حکیمی- سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
2 بررسی عوامل موثر در اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت تکمیل شده 1386
3 بررسی همبستگی توانمند سازی ساختاریو روانشناختی پرستاران با میزان تعهد سازمانی آنهادر بیمارستان های استان زنجان دکتر مهرنوش پازارگادی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار اصلی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
4 بررسی میزان خود ارزیابی 20 دستگاه اجرایی استان بر مبنای مدیریت EFQM در بالندگی آنها دکتر علیرضا شغلی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار) استانداری زنجان ادارات منتخب زنجان تکمیل شده 1389
5 اصلاح فرآیند های کلیدی دستگاههای اجرایی منتخب استانزنجان دکتر علیرضا شغلی- فریدون اسکندری- سهیلا ربیع سیاهکلی( همکار) استانداری زنجان ادارات منتخب زنجان تکمیل شده 1389
6 تاثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مژگان السادات اقوامی، سهیلا ربیع سیاهکلی، مهناز افشین جو دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا 1400
7 بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با وضعیت کیفیت مراقبت و استرس شغلی پرسنل درمانی در بحران کرونا در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1399 حجت ترکمندی- فاطمه غیاثی- سهیلا ربیع سیاهکلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراکز آموزشی شهرستان زنجان در حال اجرا 1400
:: ::