اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی و تحقیقات در رابطه با اضطراب و خانواده بیماران در بخش های ویژه 1385
2 بررسی توانمند سازی پرستاران ساختاری و روان شناختی پرستاران با میزان تعهد سازمانی 1388
3 بررسی موارد منجر به خود کشی 1385
4 بررسی و تحقیقات آزمون های عملی 1393
5 بررسی و تحقیقات در رابطه با بیماران آسمی 1399
6 بررسی و تحقیقات در رابطه با اضطراب خانواده ها در اورژانس 1399
7 بررسی و تحقیقات در رابطه با اضطراب و استرس و افسردگی شغلی در کارکنان فوریت های پزشکی در اپیدمی 19 1400
:: ::