اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزش به مددجو برابر با شش امتیاز دانشگاه علوم پزشکی زنچان مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) 89/5
2 بازآموزی کاردان های رشته امداد سوانح استان مرکز فوریت های پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تا
3 دوره آموزشی PHTC تکمیلی مرکز فوریت های پزشکی زنجان مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) 91/2
:: ::