اعضا - محمدرضا اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مکانیسم های سلولی و ملکولی سمیت کبدی ناشی ازمت آمفتامین (شیشه) محمد رضا اسکندری, علیرضا خواجه امیری ,مریم نوبرانی, الهام مصطفوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1392
2 بررسی مکانیسم های سميت مولكولی تالیوم یک ظرفیتی در ميتوكندریهای ايزوله شده ازكبد موش صحرايی محمد رضا اسکندری, میر جمال حسینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1393
3 بررسی اثرات عصاره آبی میوه به (Miller Cydonia oblonga) در پیشگیری از کارسینومای هپاتوسلولار در موش های صحرایی محمد رضا اسکندری, حسن ادیبان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1395
:: ::