اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 توليد پروتئين هاي نوتركيب باكتريايي 1385
2 مكانيسمهاي مولكولي مقاومت آنتي بيوتيكي 1385
3 طراحي و توليد كيتهاي برپايه نانو 1386
4 طراحي واكسن هاي باكتريايي 1385
:: ::