اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 همايش ارگونومي 1381
2 اولين همايش ملي مهندسي و مديريت HSE- دانشگاه صنعتي شريف 1384
3 ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست معادن 1384
4 همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء مديريت بحران در حوادث و سوانح غيرمترقبه، دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1385
5 شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعة ايمن، دانشگاه علوم پزشکي ايران 1386
6 دومين همايش ملي مهندسي و مديريت HSE- دانشگاه صنعتي شريف 1386
7 اولين همايش پتروشيمي (IPC)، شرکت پژوهش و فن‌آوري پتروشيمي 1387
8 همايش كشوري بهداشت حرفه‌اي 1388
9 نخستين همايش جامعه ايمن، شهرداري تهران ، سالن همايش‌ برج ميلاد، تهران 1387
10 هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 1390
11 هشتمین همایش بهداشت و ایمنی كار 1392
12 همایش HSE در صنعت، دانشگاه صنعتی شریف 1392
13 همایش دوسالانه ارگونومی 1393
14 دومین همایش دوسالانه ارگونومی و دومین همایش بین‌المللی ارگونومی 1395
15 s,ldk همایش دوسالانه ارگونومی 1397
:: ::