اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو کمیته علمی هشتمین همایش بهداشت و ایمنی كار، 1392
2 عضو کمیته علمی هفتمین همایش بهداشت و ایمنی كار، 1390
3 عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1388
4 دبیر کمیته علمی نخستین همایش جامعه ایمن، شهرداری تهران، 1387
5 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس پتروشیمی (IPC)، شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی، 1387
6 عضو کمیته تعیین سرفصل‌های جدید بهداشت حرفه‌ای، فروردین 1387
7 عضو کمیته علمی همایش HSE در صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، 1386
8 عضو کمیته علمی همایش مدیریت بحران، دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1385
9 عضو کمیته علمی همایش HSE در صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، 1384
10 عضو هیئت تحریریه مجله سلامت كار ایران
11 عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
12 تهیه و تنظیم پرسش های آزمون ورودی كاردانی به كارشناسی رشته بهداشت حرفه‌ای، 1384
13 عضو کمیته اجرایی همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید ، 1381
14 انجمن علمي بهداشت كار ايران
15 انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايران
16 جامعه متخصصين بهداشت كار
17 عضو کمیته علمی همایش HSE در صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، 1392
18 عضو کمیته علمی همایش دوسالانه ارگونومی، مهر 1393
19 عضو هیئت تحریریه مجله Journal of Huma Environment & Health Promotion
20 عضو کمیته علمی دومین همایش دوسالانه ارگونومی و دومین همایش بین‌المللی ارگونومی، شیراز، مهر 1395
21 عضو هیت رئیسه دومین همایش دوسالانه ارگونومی و دومین همایش بین‌المللی ارگونومی، شیراز، مهر 1395
22 عضو پانل تخصصی دومین همایش دوسالانه ارگونومی و دومین همایش بین‌المللی ارگونومی، شیراز، مهر 1395.
23 عضو کمیته علمی دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. گیلان (زیباکنار) 12-14 اردیبهشت 1396
:: ::