اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
2 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان چهارمحال بختیاری تکمیل شده 1390
3 بررسی وضعیت ارگونومیك حمل کوله‌پشتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
4 نياز سنجي طرح¬هاي پژوهشي در زمينه HSE و زيست‌‌فناوري در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي تکمیل شده -
5 بررسی میزان روایی و پایایی دستگاه Flicker Fusion برای سنجش میزان خستگی ذهنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
6 تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت/ شكست دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها و تدوين برنامة استراتژيك دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي زنجان شيرازه ارقامي دانشگاه علوم پزشکي زنجان كشوري تکمیل شده 1388
7 ايجاد بانک اطلاعاتي از ابعاد کاربردي آنتروپومتريک در زمينه طراحي ميزوصندلي در جامعه دانش‌آموزي نژاد ترک استان زنجان شيرازه ارقامي، رحيم سروري زنجاني، رحمت‌الله حافظي، سيدجليل ميرمحمدي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد و دانشگاه علوم پزشکي زنجان زنجان تکمیل شده 1388
8 بررسي عوامل موثر بر بروز خطاي انساني با استفاده از تکنيک TRACER در واحد آيزوماکس جنوبي شرکت پالايش نفت تهران شيرازه ارقامي، دكتر علي‌اصغر فرشاد، ميرزايي دانشگاه علوم پزشکي ايران تهران تکمیل شده 1386
9 ارزيابي و شناسايي خطاهاي انساني در اتاق کنترل واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه نفت تهران به روش تکنيک HEIST شيرازه ارقامي، دكتر مرتضوي، سکينه مهدوي دانشگاه تربيت مدرس تهران تکمیل شده 1386
10 برنامه اطلاع رساني خطر مواد شيميايي (استاندارد OSHA) و بررسي نقش آن بر آگاهي كارگران در پالايشگاه تهران شيرازه ارقامي، دكتر علي‌اصغر فرشاد، يحيي خسروي دانشگاه علوم پزشکي ايران تهران تکمیل شده 1386
11 شناسايي خطرات در مشاغل لرزه نگاري اكتشاف نفت به روش Job Safety Analysis شيرازه ارقامي، دكتر علي‌اصغر فرشاد، مهدي يوسفي دانشگاه علوم پزشکي ايران مناطق نفتي تکمیل شده 1386
12 كاربرد روش ETBA به منظور شناسايي و كنترل خطرات در سالن رنگ يك كارخانه توليد خودرو شيرازه ارقامي، دكتر علي‌اصغر فرشاد، فروغ‌السادت دشمن‌فنا دانشگاه علوم پزشکي ايران تهران تکمیل شده 1383
13 بررسي ارتباط و ايمني و رفتارهاي ايمني در كاركنان خط توليد يكي از صنايع فلزي شهر اراك شيرازه ارقامي، دكتر علي‌اصغر فرشاد، محمدحسن حيدري دانشگاه علوم پزشکي ايران اراك تکمیل شده 1380
14 مدل سازي کيفي عوامل سازماني موثر بر خطاهاي انساني در مرکز کنترل ترافيک هوايي شيرازه ارقامي، دكتر جبرئيل نسل سراجي، Wim Van Vuuren دانشگاه علوم پزشکي تهران تهران تکمیل شده 1384
15 بررسي و تبين شرايط ارگونوميك و آنتروپومتريك بافت قالي و طراحي ابزار بافت مناسب شيرازه ارقامي، دكتر معتمدزاده، دكتر چوبينه وزارت بازرگاني، مركز ملي فرش ايران، مركز تحقيقات فرش دستبافت كشوري تکمیل شده 1383
16 بررسي ميزان شنوايي مسگران زنجان شيرازه ارقامي دانشگاه علوم پزشکي زنجان زنجان تکمیل شده 1376
17 بررسي سيتوژنتيک شاغلين در معرض تينر و برخي حلال هاي آروماتيک شيرازه ارقامي، دكتر مزدازاني، دكتر اصيليان دانشگاه تربيت مدرس تهران تکمیل شده 1373
18 بهینه‌سازی دستگاه فلیکرفیوژن دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
19 بررسی آگاهی، نگرش و رفتار کشاورزان منطقه طارم درباره کاربرد آفت‌کش‌ها دانشگاه علوم پزشکی زنجان طارم در حال اجرا -
20 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::