دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خانم سودابه مهدی زاده - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mehdizadehzums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Soudabeh-Mehdizadeh
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EF1TLiMAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192979310
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0001-8718-5447
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل خانم سودابه مهدی زاده
محل تولد زنجان
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
وضعیت استخدامی رسمي - آزمايشي
نوع خدمت تمام وقت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 02433148318
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
توضیحات
سودابه مهدی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان(از سال 1387)
کارشناسی ارشد پرشتارس سلامت جامعه : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، ایران:1384-1387
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان:1380-1384
برگشت به صفحه کارنامه علمی