اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Evaluation of the Effect of Reciting the Word “Allah” on the Pain and Anxiety of Dressing Change in Burn Patients Avazeh A.Ghorbani F,Vahedian A,Rabiei S,Khodadadi M, mahdizadeh S Quran Med 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 ارتباط حمایت‌های پرستاری با تنش والدی در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان سهیلا عباسی---سودابه مهدی زاده---کوروش کمالی---مهناز افشین جو--- مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1396 مقاله کامل
3 میزان و اهمیت حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان سودابه مهدی زاده، سهیلا عباسی، میترا پیامی بوساری پایش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 ارتباط میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان الهه احمدنیا---سودابه مهدی زاده---پوران مختاری--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1393 مقاله کامل
5 بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387 معصومه مقدم، سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، وحید پاک پور، نسترن حیدری، مهناز افشین جو مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 ارتباط خستگی با سلامت روان در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده، معصومه مقدم مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مقایسه سطح یادگیری پرستاران به دو روش نرم‌افزاری چندرسانه‌ای و تحت وب در آموزش مراقبت‌های پرستاری در حوادث شیمیایی سمیه خوش سیما---محمدمهدی سالاری---سید داوود تدریسی---محمد دانشمندی---سودابه مهدی زاده--- راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 1392 مقاله کامل
8 بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سطح سلامت عمومی زنان باردار مراجعه کننده به بخش های مراقبت دوران بارداری بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) اعظم صادقی، مسعود سیرتی نیرف زهرا حاجی امینی، عباس عبادی، زینب نادری، سودابه مهدی زاده نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 ارتباط کیفیت خواب مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی با نمایه توده بدنی سودابه مهدی زاده، محمد مهدی سالاری، عباس عبادی، سهیلا عباسی، زینب نادری، اعظم صادقی حسن آبادی مجله علمی و پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی---سودابه مهدی زاده---میترا پیامی بوساری--- مجله طب نظامی 1391 مقاله کامل
11 سلامت روانی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده، سهیلا عباسی، معصومه مقدم، میترا کیانی مجله علمی و پژوهشی طب جانباز 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 ارتباط کیفیت خواب با كيفيت زندگي در مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله(عج) تهران سودابه مهدی زاده- محمد مهدی سالاری- عباس عبادی-جعفر اصلانی- زینب نادری-آذر آوازه- سهیلا عباسی مجله پایش 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 عوامل سندرم متابولیک و درصد چربی بدن، و ارتباط آن با بیشینه‌ی اکسیژن مصرفی در مبتلایان به بیماری‌های عروق کرونر معصومه مقدم---سودابه مهدی زاده--- مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1390 مقاله کامل
14 کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده---محمد مهدی سالاری---عباس عبادی---جعفر اصلانی---نسرین جعفری--- مجله پژوهش پرستاری ایران 1390 مقاله کامل
15 عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان سهیلا عباسی---کلثوم فداکار سوقه---سودابه مهدی زاده--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1390 مقاله کامل
16 تاثير به کارگيري الگوي مراقبت پي گير بر کيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مهدي زاده سودابه , سالاري محمدمهدي -عبادي عباس- اصلاني جعفر- نادري زينب - جعفري ورجوشاني نسرين حیات 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 تأثیر به کارگیری الگوی مراقبت پی‌گیر بر کیفیت خواب مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده---محمدمهدی سالاری---عباس عبادی---جعفر اصلانی---زینب نادری---نسرین جعفری ورجوشانی--- حیات 1389 مقاله کامل
18 تأثیرآموزش تحت الگوی اعتقاد - سلامتی بر تغییر رفتار تغذیه ای بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر فرزانه ذیغیمیت---عباس عبادی---علی اکبر کریمی زارچی---نسترن مرادی---زهرا حاجی امینی---سودابه مهدی زاده--- نشریه پرستاری ایران 1389 مقاله کامل
19 عوامل تنیدگی زایی شغلی در پرستاران سودابه مهدی زاده، محمد مهدی سالاری، زینب نادری فصل نامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 تاثير به كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي سالاري محمدمهدي- مهدي زاده سودابه- عبادي عباس-اصلاني جعفر -نادري زينب مجله پزشكي كوثر 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 عوامل مرتبط با پذيرش "آموزش الکترونيک" توسط دانشجويان پرستاري سالاري محمدمهدي-يغمايي فريده -مهدي زاده سودابه - وفادار زهره-افضلي سيدمحمد راهبردهاي آموزش 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 تاثير آموزش بر اساس مدل «پرسيد – پروسيد» بر آگاهي، نگرش و رفتار بيماران مصروع ذيقيمت فرزانه , نادري زينب -عبادي عباس- كچويي حسين -مهدي زاده سودابه - عاملي جواد -نيك نام زهرا مجله علوم رفتاری 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
23 کاربرد گروه های کوچک در آموزش علوم پزشکی زینب نادری---عباس عبادی---سودابه مهدی زاده--- راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 1388 مقاله کامل
24 بررسی به‌کارگیری الگوی پرسید- پروسید بر کیفیت زندگی بیماران مصروع مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...(عج) تهران زینب نادری---فرزانه ذیقیمت---عباس عبادی---دکتر حسین کچویی---سودابه مهدی زاده--- دانشور پزشکی 1388 مقاله کامل
25 تأثیر آموزش براساس مدل «پرسید- پروسید» بر آگاهی، نگرش و رفتار بیماران مصروع فرزانه ذیقیمت---زینب نادری---عباس عبادی---حسین کچویی---سودابه مهدی زاده---جواد عاملی---زهرا نیکنام--- علوم رفتاری 1388 مقاله کامل
26 کودکان و بلایای طبیعی فرزانه ذیقیمت، سودابه مهدی زاده، منیژه انوشه، زینب نادری فصل نامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) 1387 مقاله کامل مقالات مروري
27 تأثیر مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدنی زنان مبتلا به پرفشاری خون نسرین جعفری ورجوشانی---منیژه انوشه---فضل ا احمدی---سودابه مهدی زاده--- سلامت و مراقبت 1387 مقاله کامل
28 کاربرد گروه هاي کوچک در آموزش علوم پزشکي مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 كيفيت زندگي مرتبط با سلامتی در مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 مقایسه سطح یادگیری پرستاران به دو روش نرم افزار چند رسانه ای و تجت وب در آموزش مراقبت های پرستاری در حوادث شیمیایی چکیده مقاله پژوهشي اصيل
32 ارتباط حمایت های پرستاری با تنش والدی در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقاله
:: ::