اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mehdizadeh@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Soudabeh-Mehdizadeh
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EF1TLiMAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192979310
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0001-8718-5447
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل خانم سودابه مهدی زاده
آخرین رشته تحصیلى پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 02433148318
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
:: ::