اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو کمیته تشخیص و تایید مرگ مغزی دانشگاه
2 عضو هیات امنای بیمارستان موسوی
3 عضو کارگروه تخصصی بهداشت،سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل 1391-1393
4 دبیر حوزه درمان در کمیته مرگ پره ناتال 1389-1393
5 مسئول برگزاری آزمون ارتقائ دستیاری منطقه ششم 120 ساعت
:: ::