اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای عمومی داروسازی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران
2 دکترای تخصصی فارماکولوژی علوم پزشکی ایران تهران ایزان
:: ::