اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 الگوی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در بخش‌های بیمارستان ولیعصر زنجان دکتر مریم نوبرانی ، فاطمه شفیع زاده، دکتر بهرام حاجی کریم مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::