اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 ارائه متد جدید (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) بمنظور اندازه گیری مواد
2 مطالعات فارماکوکینتیک در انسان
3 شناسایی متابولیتها با استفاده از LC/MS
4 ارزیابی اندیکانورهای مصرف آنتی بیوتیکها در بیمارستان
5 ارزیابی اندیکانورهای مصرف دارو
:: ::