اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 اداره بیماریهای فشار خون حاملگی و ترومبو امبولی 1395
2 اشنایی با سرطانهای شایع و راههای پیشگیری از انها 1394
3 رویکردهای جدید جمعیتی 1394
4 برنامه خونریزی بعد از زایمان 1394
5 پیشگیری از کانسر دهانه رحم 1394
6 سمینار فوریتهای مامایی 1392
7 همایش تازه های باروری و نا باروری پژوشکده ابن سینا 1391
8 زایمان فیزیولوژیک 1392
9 همایش سراسری قران پژوهی 1390
10 انتی بیوتیکها و مقاومت میکروبی 1391
11 ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر 1391
12 کورتیکواستروئیدها 1391
13 کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری رویان 1391
14 همایش سراسری بهداشت روانی 1382
15 آشنايي با مسائل پزشكي قانوني 1390
16 همایش سلامت نوزادان و پریناتولوژی ایران 1389
17 همایش بین المللی سندرم متابولیک دیابت و چاقی 1389
18 فوریتهای مامایی 1394
19 برنامه شناخت بیماریMERS-CORوراههای پیشگیری از ان 1394
20 پیشگیری از کانسر دهانه رحم 1395
21 برنامه کنفرانس بارداری ایمن 1395
22 انتخاب جنسیت واقعیت ها و افسانه ها 1394
:: ::