اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دوره پزشکی عمومی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1381
2 دوره دکتری تخصصی علوم پزشکی قزوین قزوین ایران 1388
:: ::