اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 یررسی اعتبار سونوگرافی ترانس وازینال در اندازه گیری ضخامت اندومتر فریده موحد-جوادی - غلامی -ناجی مجله علوم پزشکی زنجان 2011 مقاله کامل
:: ::