اعضا - علی رضا صادقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رضا صادقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشگی عمومی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1376
2 متخصص داخلی علوم پزشکی اهواز اهواز ایران 1384
3 فوق تخصص روماتولوژی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1387
:: ::