اعضا - الهام زاجکانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام زاجکانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اثر تغییرات دیررس رشدی بر نظم و ترتیب دندانها انجمن ارتودنسی ایران 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 بررسی اثر محلولهای رنگ زا بر ثبات رنگ رزین کامپوزیت جامعه اسلامی ایران مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی میزان شکست ترمیمهای امالگام مجله دنداپزشکی کودان ایران مقاله کامل
4 بررسی اثر کامپوزیت فلو و نوع باندینگ بر ریزنشت ترمیم پزشکی زنجان مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی میزان اگاهی والدین از روشهای پیشگیری از پوسیدگی مجله دندانپزشکی کودکان مقاله کامل
6 بررسی اگاهی افراد از عوامل خطر و علایم سرطان دهان مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی میزان ریزنشت ترمیهای کامپوزیت سایلوران پزشکی زنجان مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی اثر ضد میکروبی دهانشویه زایلیتول و فلوراید بر استرپتوکوک موتانس مجله تهران مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::