اعضا - آتوسا دبیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آتوسا دبیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی دنشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران شهریور 1376
2 تخصص زنان و زایمان دنشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه ایران شهریور 1382
3 فلوشیپ پریناتولوژی دنشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران شهریور 1391
:: ::