اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سم شناسی شغلي کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
2 سم شناسي شغلي کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
3 ایمنی در محیط کار دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
4 شناسايي عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
5 تنش هاي حرارتي در محيط كار دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
6 آشنايي با صنايع و شناخت فنون صنعتي دانشكده بهداشت و پيرابزشكي
:: ::