اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 عوامل شيميايي زيان آور محيط کار. بازآموزي طب کار, آذرماه 1381 دانشگاه علوم پزشکي زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1381
2 آشنايي با حنبه هاي ايمني و حوادث ناشي از كار شركت توزيع نيروي برق زنجان شركت توزيع نيروي برق زنجان 1382
3 آشنايي با اصول بهداشت حرفه اي و ارگونومي محيط كار كارخانه شير پاستوريزه پگاه زنجان كارخانه شير پاستوريزه پگاه زنجان 1383
:: ::