اعضا - میترا آرین منش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا آرین منش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 Comparison of APOA1 secretion level in the secretome of euploid embryos with aneuploid embryos Dr Mitra Arianmanesh and Dr Mojtaba Rezazadeh Valoujerdi ZUMS and Royan Institute Royan Institute در حال اجرا 2017
:: ::