اعضا - میترا آرین منش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا آرین منش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 The effect of coenzyme Q10 on in vitro fertilized mouse embryos following vitrification Parichehr Hosseini ZUMS 2017
2 The effect of Heat Shock Protein 60 (HSP60) on rates of fertilization and embryo cleavage Sanam Mohsenzadeh ZUMS 2016
3 The effect of Human Chorionic Gonadotropin (HCG) on sperm motility and fertility Seyed Mansoor Mousavi ZUMS 2016
4 Proteomic comparison of cancerous breast tissues with adjacent normal tissues in women with breast cancer Maryam Amiri Shoar ZUMS 2015
:: ::