اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Development and field validation of a wet-work exposure sampler Ali Behroozy--Sean Semple Occupational and Environmental Exposures of Skin to Chemicals (OEESC 2009), 2009 پوسترى
2 Field testing of a sampler to assess the frequency and duration of exposure to wet-work Ali Behroozy--Sean Semple-- John Cherrie Occupational Hygiene - 2008 Conference 2008 شفاهى
3 A monitor to assess exposure to wet-work among hairdressers Ali Behroozy--Sean Semple ARC Environment and Human Health Awareness Day 2008 شفاهى
4 A wet-work exposure monitor Ali Behroozy-- Sean Semple, John Cherrie Occupational and Environmental Exposures of Skin to Chemicals (OEESC 2007), 2007 پوسترى
5 اثرات مخاطرات محیط کار بر روی باروری در زنان علی بهروزی سمینار سراسری فیزیوتراپی، سلامت و زنان، 10 دی ماه 1384، تهران. 1384 شفاهى
6 برنامه های پیشگیری از افت شنوایی در محیطهای شغلی علی بهروزی پنجمین کنگره شنوایی شناسی ایران، 27-25 بهمن 1384، مشهد. 1384 پوسترى
7 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSHMS) علی بهروزی دراولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، 11-9 اسفند 1384، تهران. 1384 شفاهى
8 کنترل آلودگی هوا بروش فیلتراسیون علی بهروزی اولین کنگره کشوری آلودگی هوا، 16-15 مهر 1382، تهران. 1382 پوسترى
9 رادون و مخاطرات آن علی بهروزی، میترا آرین منش سومين كنفرانس بين المللي اثرات پرتوهاي يونساز با دوز كم و سيار كم بر روي سلامت انسان (WONUC 2003) 29مهر تا اول آبان 1382، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران. 1382 پوسترى
10 آشنایی با روش RULA علی بهروزی، میترا آرین منش دراولین همایش بیومکانیک و کنترل حرکت در انسان، 20-18 آذر 1382، تهران. 1382 شفاهى
11 بیوآئروسلها و عفونتهای بیمارستانی علی بهروزی-- حسین ابراهیمی -- مهدی میرزایی کنگره سراسری کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی، 17-16 دی ماه 1382، تهران. 1382 شفاهى
12 تهويه در ساختمانهاي غير صنعتي علی بهروزی سومين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، 29-26 بهمن ماه 1382، تهران. 1382 شفاهى
13 كنترل كيفيت هواي داخل ساختمانها علی بهروزی دومين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، 11اسفند 1381 ،تهران. 1381 شفاهى
14 روشهای تدوین استانداردهای بین المللی تماسهای شغلی علی بهروزی دومین کنفرانس ملی توسعه و ترویج استاندارد 1380 شفاهى
15 اثرات مخاطرات محیط کار بر روی باروری در مردان علی بهروزی-- میترا آرین منش سمینار عوامل محیطی و ناباروری 1380 پوسترى
16 ارزشیابی کمی آمونیاک در مجتمع پتروشیمی ارومیه علی بهروزی-- حسن اصیلیان چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط 1380 پوسترى
:: ::