اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان تماس فردی کارگران با گرد وغبار سیمان درکارخانه های سیمان زنجان و بوکان در تابستان سال 1391 علی بهروزی-- محمد مسعود وکیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان- بوکان در حال اجرا -
2 بررسي اختلالات اسكلتي ـ عضلاني در كاربران كامپيوتر سيستم HIS بيمارستان امام حسين شاهرود(اولين بيمارستان الكترونيكي كشور)با استفاده از تكنيك (Rapid Upper Limb Assessment )RULA و تعيينACTION LEVEL مناسب علی بهروزی- حسین ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود تکمیل شده 1384
3 ارزيابي و بهينه سازي سيستم تهويه مكشي بخشهاي مختلف بيمارستان امام حسين شاهرود علی بهروزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود تکمیل شده 1383
:: ::