اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ارزیابی تماس کارگران با آلاینده های هوای محیط های شغلی
2 Indoor Air Quality (IAQ
3 تماس با آلاینده های شغلی پوست
4 بررسی میزان تماس افراد با آلاینده های هوای عمومی - بنزن ، آزبست و..
:: ::