اعضا - مهین گنج خانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین گنج خانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 علوم اعصاب
2 الکتروفیزیولوژی
3 صرع
4 حافظه و یادگیری
5 ارتباط صرع با سیستم تولید مثل
6 محل های تنظیم سیستم گردش خون در مغز
:: ::