اعضا - مهین گنج خانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین گنج خانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیولوژی پزشکی( مباحث سلول، عصب، عضله و گوارش)
2 فیزیولوژی2 پزشکی( مبحث اعصاب)
3 فیزیولوژی2 پزشکی( مبحث غدد)
4 فیزیولوژی عملی( مباحث مربوط به سلول و عضله با استفاده از قورباغه، رفلکسهای عصبی در انسان و قورباغه، مباحث خون)
5 فیزیولوژی عملی( کل مباحث)
6 ...
:: ::