اعضا - مجتبی کمالی اقدام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجتبی کمالی اقدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1375
2 تخصص کودکان علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1381
3 فوق تخصص عفونی کودکان علوم پزشکی تهران تهران ایران 1390
:: ::