اعضا - مجتبی کمالی اقدام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجتبی کمالی اقدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به بروسلوز بستری شده در بیمارستان آیت ا.. موسوی زنجان از سال 1389 لغایت 1395 مبینا فتحی 1396
2 بررسی علت تب در کودکان بستری شده با تشخیص تب تشنج در بخش کودکان بیمارستان آیت ا.. موسوی زنجان در سال 1395 سحر فخیمی 1396
3 بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلای در نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان طی مدت یکسال (94 تا 95) زهرا رضایی 1395
4 بررسی یافته های اپیدمیولوژیک و پاراکلینیک در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت در بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان طی ۶ سال اخیر پژمان آقازاده 1395
5 مقایسه اثر نبولایز ونتولین و سالین هایپرتونیک در درمان موارد برونشیولیت متوسط در کودکان بستری شده در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان الهام امامی 1394
6 بررسی یافته های کلینیکی ، اپیدمیولوژیک و کشت نازوفارنکس در بیماران مشکوک به سیاه سرفه ارجاع شده به مرکز بهداشت استان زنجان فرمهر علمی 1394
7 بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک، علائم بالینی و یافته های پاراکلینیک در کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی بستری شده در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان طی 4 سال اخیر (1389 تا 1392) بهنام معافی 1394
8 بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال 1392... الهه معتمدی نسب 1393
:: ::